INA d.d je srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnom ulogom u regiji.

Djelatnosti

01

Vatrogastvo i odziv u hitnim situacijama (ER)

Spašavanje s visine i iz dubina. Gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru. Spašavanje iz ruševina. Gašenje požara na postrojenjima naftne, plinske i kemijske industrije. Prevencija u radnoj manipulaciji sa zapaljivim i eksplozivnim plinovima i kemikalijama. Gašenje požara otvorenog prostora. Operativna razrada provedbenih aktivnosti odziva u hitnim situacijama. Planovi evakuacije i spašavanje u hitnim situacijama.

Saznajte više

02

Zaštita od požara, Vatrogasna tehnika

Procjene ugroženosti od tehnoloških eksplozija i požara. Dodatne analize opasnosti od požara (FHA). Planovi zaštite od požara. Analiza uzroka požara.

Vatrogasna tehnika

Periodično ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike

Saznajte više

03

Planiranje u civilnoj zaštiti

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari. Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari. Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Procjena rizika od velikih nesreća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Zajednički plan djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Saznajte više

04

Strukovni poslovi zaštite okoliša

Politika sprječavanja velikih nesreća. Izvješće o sigurnosti. Unutarnji plan. Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja (RPOT).

Saznajte više

05

Osposobljavanja i edukacije

Programi osposobljavanja i provedba osposobljavanja radnika iz područja zaštite od požara, vatrogastva, odziva u hitnim situacijama, rada sa zapaljivim tekućinama. Edukativne radionice i predavanja.

Saznajte više
/

0 Vatrogasaca

0 Vatrogasnih vozila

0 Štićenih lokacija