Vatrogastvo i odziv u hitnim situacijama (ER)

  • spašavanje s visine i iz dubina
  • gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru
  • spašavanje iz ruševina
  • gašenje požara na postrojenjima naftne, plinske i kemijske industrije
  • prevencija u radnoj manipulaciji sa zapaljivim i eksplozivnim plinovima i kemikalijama
  • gašenje požara otvorenog prostora
  • operativna razrada provedbenih aktivnosti odziva u hitnim situacijama
  • planovi evakuacije i spašavanje u hitnim situacijama