Osposobljavanja i edukacije

  • programi osposobljavanja i provedba osposobljavanja radnika iz područja zaštite od požara, vatrogastva, odziva u hitnim situacijama, rada sa zapaljivim tekućinama
  • edukativne radionice i predavanja