Planiranje u civilnoj zaštiti

  • Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
  • Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
  • Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari
  • Procjena rizika od velikih nesreća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
  • Zajednički plan djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave