Politika zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti

Opredijeljeni smo da:
– djelujemo odgovorno na zaštitu zdravlja, sigurnost, okoliš (ZZSO) i društveni utjecaj naših aktivnosti kao sastavnog dijela naših svakodnevnog poslovanja
– unaprjeđujemo integritet imovine i sprječavamo neželjene događaje u području zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša te istovremeno održavamo visoke standarde trenutnog odziva u izvanrednim situacijama
– smanjujemo naš utjecaj na okoliš, štitimo prirodne vrijednosti i primjenjujemo međunarodne ciljeve prijelaza prema potpunoj neutralizaciji
– utječemo pozitivno na zajednice u kojima djelujemo te na društvo u cjelini
– podižemo svijest i promičemo kulturu u kojoj svi radnici INA Grupe i ugovorni partneri dijele opredjeljenja te preuzimaju aktivnu ulogu u neprekidnom poboljšanju sustava upravljanja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša
Društva INA Grupe svoju opredijeljenost zasnivaju na:
– usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i standardima INA Grupe, koja slijede najbolje prakse
– kontroli rizika zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvenih rizika te smanjenju utjecaja svojih aktivnosti, proizvoda i servisa na minimum
– zaštiti i poboljšanju zdravlja, sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika, ugovornih partnera i kupaca
– osiguranju kvalificiranosti, obrazovanja i ponašanja u skladu sa svojim standardima od strane ugovornih partnera
– priznavanju i nagrađivanju ponašanja radnika i ugovornih partnera u skladu s time
– kontinuiranom mjerenju, ocjenjivanju i poboljšanju svoje izvedbe u područjima zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i u društvenoj zajednici te konzultacijama s radnicima i predstavnicima radnika, kao i otvorenoj komunikaciji prema dionicima
Svi naši radnici i ugovorni partneri odgovorni su u održavanju visokih standarda zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, a rukovodstvo mora preuzeti vodeću ulogu u tome. Politika zaštite zdravlja, sigurnosti okoliša i društvene odgovornosti INA Grupe vrijedi za sva društva INA Grupe. Također nam je cilj promovirati ovu Politiku i u neoperativnim zajedničkim ulaganjima.
8. prosinca 2021.
Predsjednik Uprave INE
Sandor Fasimon