Naše djelatnosti

Vatrogastvo i odziv u hitnim situacijama (ER)

 • Upravljanje vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu
 • Spašavanje s visine i iz dubina
 • Gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru
 • Spašavanje iz ruševina
 • Gašenje požara na postrojenjima naftne plinske i kemijske industrije
 • Prevencija u radnoj manipulaciji sa zapaljivim i eksplozivnim plinovima i kemikalijama
 • Gašenje požara otvorenog prostora
 • Operativna razrada provedbenih aktivnosti odziva u hitnim situacijama
 • Planovi evakuacije i spašavanje u hitnim situacijama

Zaštita od požara

 • Procjene ugroženosti od tehnoloških eksplozija i požara
 • Dodatne analize opasnosti od požara (FHA)
 • Planovi zaštite od požara
 • Analiza uzroka požara

Vatrogasna tehnika

 • Periodično ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike

Planiranje u civilnoj zaštiti

 • Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Upravljanje rizikom iz područja ZZSO

 • Modeliranje scenarija (SW PhastRisk)
 • Procjenjivanje i propisivanje aktivnosti vezanih za procjenu i kontrolu rizika iz područja zaštite od požara,
  vatrogastva, odziva u hitnim situacijama i civilne zaštite

Osposobljavanja i edukacije

Programi osposobljavanja i provedba osposobljavanja radnika iz područja:

 • Zaštite od požara
 • Vatrogastva
 • Odziva u hitnim situacijama
 • Rada sa zapaljivim tekućinama
 • Edukativne radionice i predavanja