Tko smo mi

INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o. za vatrogastvo (skraćeno: INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o.) je novoosnovano društvo u 100 - postotnom vlasništvu INA – Industrija nafte, d.d. koje je započelo s radom 1. srpnja 2019. godine. Društvo pruža sveukupne usluge vatrogastva, odziva u hitnim situacijama, izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti i pripravno je djelovati u uvjetima visoke požarne ugroženosti. INA-VATROGASNI SERVISI, d.o.o. su profesionalno usmjereni na organizaciju i provođenje odziva u hitnim situacijama na objektima INA Grupe razvijajući profesionalnu vatrogasnu djelatnost specifičnu za naftnu i kemijsku industriju. Sjedište Društva je u Sisku, A. Kovačića 1. Uprava Društva INA-VATROGASNIH SERVISA, d.o.o. sastoji se od jednog člana – direktora Društva, Rikarda Ključarića.

Board director
Rikardo Ključarić

Rikardo Ključarić je obnašao različita rukovodeća mjesta u sastavu INA d.d. ORZZSO od 2013. godine, a u INA-Vatrogasne servise, d.o.o. dolazi s mjesta direktora Zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite od požara i sigurnosti procesa, gdje je ovim područjima upravljao na razini INA Grupe.

Rikardov obrazovni put primjer je kontinuiranog učenja i profesionalnog razvoja. Odmah nakon što je stekao zvanje magistra kemijskih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavio je sa studijem pedagogije i psihologije na Učiteljskom fakultetu, položio državne ispite za stjecanje stručnih licenci iz područja Zaštite na radu i zaštite od požara te stekao certifikate NEBOSH i ABIOSH, dok je istovremeno pohađao i brojne obuke za razvoj profesionalnih vještina u područjima upravljanja, organizacije, vodstva, upravljanja projektima, osobne učinkovitosti, itd.

U prvim danima svog profesionalnog razvoja, Rikardo je započeo karijeru kao kemijski inženjer u Laboratoriju za analitiku i toksikologiju na zadacima zaštite okoliša, a ubrzo nakon toga ušao je u područja zaštite od požara i ZZSO radeći u Ravnateljstvu civilne zaštite (Državna vatrogasna škola). Njegovo profesionalno iskustvo u Ini obuhvaća više od 11 godina iskustva na području ZZSO u Logistici i središnjim timovima OR & ZZSO.

Zahvaljujući svom bogatom profesionalnom iskustvu, operativnom i upravljačkom, Rikardo je cijenjen kao osoba koja je u stanju pratiti procese zaštite od požara i OHS od vrha do dna te na taj način uspješno implementirati brojne programe, procese i projekte poboljšanja performansi i inicijative na razini INA Grupe.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor INA-VATROGASNIH SERVISA d.o.o. za vatrogastvo sastoji se od tri člana:

Ključni ciljevi Društva:

  • visoka razina sigurnosti i kvalitete vatrogasne usluge i odziva u hitnim situacijama
  • izvrsnost u vatrogasnim tehnikama i posjedovanje opreme za visokorizične lokacije
  • korištenje visoko sofisticiranih softverskih rješenja prilikom modeliranja incidenata
  • razvoj vatrogasnog poligona i konstantnost obnove spremnosti vatrogasaca
  • unaprjeđenje zaštite od požara, planiranja u civilnoj zaštiti i strukovnih poslova zaštite okoliša
  • smanjenje izloženosti i ovisnosti o promjenjivim tržišnim cijenama i rizicima monopola kod najma vatrogasaca, kao i dostupnosti i kvalitete unajmljenih vatrogasaca