Politika upravljanja kvalitetom poslovanja i zaštitom okoliša u INA – vatrogasnim servisima d.o.o.

INA — Vatrogasni servisi, d.o.o. svoje poslovanje u području vatrogastva i spašavanja, zaštite od požara i odziva u hitnim situacijama temelji na kontinuiranom usavršavanju kompetentnosti radnika, akumuliranom iskustvu, dugogodišnjoj tradiciji i primjenjujući suvremeni pristup upravljanju.
Kontinuirano održavamo, poboljšavamo i preispitujemo djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 i upravljanja zaštitom okoiiša ISO 14001.
Primjenjujemo i ugradujemo u interna pravila važeće propise, provjeravajući uskladenost sa zakonskim i ostalim propisima.
Usmjereni smo na harmonizaciju sustava upravljanja i transparentno upravljanje procesima u svim područjima našeg poslovanja. Najviše poslovodstvo ima vodeću ulogu u promicanju, razvoju i primjeni načela sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u društvu INA — Vatrogasni servisi, d.o.o..
U cilju ispunjavanja zahtjeva vlasnika, kupaca, radnika, poslovnih partnera, lokalne zajednice i ostalih zainteresiranih strana postavili smo sljedeća načela:
– usmjereni smo na kontinuirano unaprjedenje postojećih usluga i razvoj novih usluga,
– primjenjujemo znanstvena dostignuća i prakse na principima održivog razvoja opredjeljujući se za sprječavanje zagadenja, održivo korištenje resursa vodeći računa o klimatskim promjenama kao i zaštitu ekosustava,kontinuirano pratimo djelotvornost procesa, unaprjedenje postojećih i razvoj novih tehnologija i postupaka kako bismo poboljšali sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša utvrdujemo i procjenjujemo rizike i prilike za poboljšanje prilikom planiranja sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša,
– razvijamo partnerske odnose s dobavljačima i svim zainteresiranim stranama,
osiguravamo motiviranost, uključenost, lojalnost i kompetentnost radnika putem sustavnih i stalnih obrazovanja,
– razvijamo korporativnu kulturu koja odražava sva ova načela.
Ova načela primjenjuju se u INA-Vatrogasnim servisima, d.o.o. na svim lokacijama, od strane svih naših radnika uključujući procese vanjskih dobavljača.
Ova Politika je dostupna svim zainteresiranim stranama.
Politika upravljanja kvalitetom poslovanja i zaštitom okoliša INA — Vatrogasnih servisa, d.o.o. javni je dokument.
Sisak, 16. travnja 2021.